Taking Action on Social Inclusion of Older People: Successes and lessons Learned: Albanian

Iniciativa e veprimit për përfshirjen sociale të personave të moshuar Sukseset dhe mësimet e nxjerra Iniciativa e veprimit për përfshirjen sociale të personave të moshuar – është një projekt trevjeçar i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak, zbatuar në pesë vende të Ballkanit Perëndimor: Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe … Continue reading Taking Action on Social Inclusion of Older People: Successes and lessons Learned: Albanian